menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 5
 
 
 
 
 


 

HET PRINCIPE

 PROF.IR.P.H.H.LEIJENDECKERS 

HET PERFECTA PLINTVERWARMINGSSYSTEEM BEVAT EEN CONVECTORELEMENT DAT STRAK IS
INGEBOUWD IN EEN METALEN ( ALUMINIUM ) OMKASTING MET EEN OPENING AAN DE BENEDENZIJDE
VOOR DE INLAAT VAN LUCHT UIT DE TE VERWARMEN RUIMTE EN EEN OPENING AAN DE BOVENZIJDE
MET SCHOT VOOR DE GELEIDING VAN DE UITTREDENDE WARME LUCHT. DIT GEHEEL WORDT ZOALS DE NAAMSTELLING REEDS AANGEEFT DIRECT BOVEN DE VLOER AAN EEN VERTREKWAND GEMONTEERD.

DE UIT HET VERWARMINGSELEMENT OPSTIJGENDE LUCHT STRIJKT OP ZIJN WEG NAAR BOVEN LANGS
DE BETREFFENDE KAMERWAND, WAARDOOR DEZE WORDT OPGEWARMD EN DAARMEE EFFECTIEF WORDT BETROKKEN IN HET OVERDRAGEN VAN DE DOOR HET VERWARMINGSELEMENT AFGEGEVEN WARMTE
AAN DE VERWARMENDE RUIMTE. 

DEZE WAND WORDT DAARMEE EEN ONDERDEEL VAN HET WARMTEAFGIFTESYSTEEM. 

HET TOTALE VERWARMEND OPPERVLAK IS DAARMEE GROTER DAN HET OPPERVLAK VAN DE VOORKANT VAN DE CONVECTOROMKASTING.
HIERBIJ DIENT TE WORDEN BENADRUKT DAT IN TEGENSTELLING TOT DE GEBRUIKELIJKE
CONVECTORVERWARMING,
DIE BERUST OP DIRECTE CONVECTIEVE OVERDRACHT VAN DE RUIMTELUCHT, HET PERFECTASYSTEEM VIA CONVECTIEVE WARMTEOVERDRACHT DE TEMPERATUUR VAN DE WAND, WAAROP DE CONVECTOR IS GEMONTEERD, VERHOOGD.

VERVOLGENS GAAT DEZE WAND ALS WARMTESTRALER FUNCTIONEREN BIJ HET VERWARMEN VAN HET VERTREK.
DIT VERWARMINGSSYSTEEM VALT DAARMEE ONDER DE CATEGORIE VAN DE
STRALINGSVERWARMINGSSYSTEMEN,
ZOALS DE VLOER-EN WANDVERWARMINGSSYTEMEN.

DOOR HET BETREKKEN VAN HET WANDOPPERVLAK IN DE WARMTETOEVOER NAAR HET VERTREK IS IN VERGELIJKING MET DEZE SYSTEMEN HET FEITELIJKE TE INSTALLEREN VERWARMEND OPPERVLAK GERINGER.

DE BEOORDELING

DOORDAT IN DE WARMTEAFGIFTE VAN HET SYSTEEM DE VERTREKWAND ALS WARMTESTRALER WORDT
BETROKKEN IS ER SPRAKE VAN EEN GELIJKMATIGERE TEMPERATUURVERDELING OVER DE HOOGTE VAN HET VERTREK m.a.w. EEN SLECHTS BEPERKTE TEMPERATUURGRADIENT.
DAARNAAST ZULLEN ER IN TEGENSTELLING TOT BIJ EEN CONVECTORVERWARMING EN IN MINDERE MATE
EEN HOOGTETEMPERATUUR (RADIATORVERWARMING) NAAR VERWACHTING GEEN WAARNEEMBARE LUCHTSTROMINGENPLAATSVINDEN.
DEZE EIGENSCHAPPEN GEVOEGD BIJ HET GEBRUIK VAN STRALINGSWARMTEOVERDRACHT ALS PRINCIPE RESULTEERT IN EEN SYSTEEM DAT SICH POSITIEF ONDERSCHEIDT t.a.v.COMFORT EN BEHAAGLIJKHEID.

DOOR HET FEITELIJK GERINGE OPPERVLAK VAN DE VERWARMINGSPLINT ZELF IS HET SYSTEEM VERGELEKEN BIJ EEN RADIATORENSYSTEEM OF DE VERSCHILLENDE LAAGTEMPERATUUR VERWARMINGSSYSTEMEN ZEER EFFICI╦NT.
HET GEBRUIK VAN HET WANDOPPERVLAK ALS WARMTESTRALER ( GROOT VERWARMEND OPPERVLAK )
EN DE DAARUIT RESULTERENDE GELIJKMATIGE TEMPERATUURVERDELING MAAKT DAT HET SYSTEEM SNEL EN EFFECTIEF KAN REAGEREN OP BELASTINGVERANDERINGEN.

RESUMEREND KAN WORDEN GECONCLUDEERD DAT HET SYSTEEM ZICH POSITIEF ONDERSCHEIDT t.a.v. BEHAAGLIJKHEID, EFFECTIVITEIT EN EFFICIENCY.